Încheierea şi executarea contractelor la distanţă

Serviciile prestate , la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul site dianex.ro se efectuează doar la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului sau a unui reprezentant al beneficiarului.

Definitii

 • Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • Profesionist – Dianexaccounting SRL, firma autorizata CECCAR , numar autorizatie 12890, Sediul Social : Ploiesti, str. Plugarilor nr. 2-4 , Prahova, C.U.I 37786676 , Nr. ONRC J29/1491/2017, Capital Social 200 lei, adresa email madalin@dianex.ro, numar telefon 0721 321 348
 • Contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia
 • Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul
 • Suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate
 • Conținut digital – acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;
 • Contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță sau al unui contract în afara spațiilor comerciale, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și profesionist.
 

Caracteristicile esenţiale ale serviciilor

Cheltuielile de livrare

Cheltuielile privind transmiterea produselor de la consumator la profesionist si invers, sunt suportate în integralitate de catre client.

Prețurile si perioada de valabilitate ale acestora

Preturile pentru serviciile comandate prin intermediul site case-marcat-fiscale.ro sunt afisate pe pagina serviciului comandat. Preturile afisate nu contin costurile necesare la notar pentru declaratiile si specimenul de semnatura necesar si a taxelor de livrare a documentelor comunicate intre profesionist si consumator. Taxele notariale si pentru serviciile de curierat sunt suportate integral de consumator

Profesionistul poate modifica unilateral preturile afisate pe pagina de site a fiecarui serviciu, fara o instiintare prealabila. Comenzile platite înainte de schimbarea pretului nu vor fi afectate de acea modificare.

Modalități de plată

Consumatorul poate achita serviciile achizitionate pe site dianex.ro în următoarele variante:

 • prin transfer bancar folosind datele: Dianexaccounting SRL , CUI: 37786676, Cont bancar deschis la ING, IBAN: RO28INGB0000999908090013
 • plata cu cardul prin intermediul procesatorului de plăți  NETOPIA mobilPay un serviciu al NETOPIA Payments SRL
  înregistrată în Bucuresti RO15565496, J40/9170/2003 cont bancar RO92UGBI0000102009055, adresă Bd. Dimitrie Pompeiu 9 – 9A, clădirea 24, etaj 4, Sector 2, 020335. Dianexaccounting SRL NU procesează, NU stochează și NU are acces la datele dvs. de card 

Politica de soluționare a reclamațiilor

Dianexaccounting SRL a implementat proceduri pentru gestionarea reclamațiilor din partea clienților care respectă cerințele Regulamentului CSSF 16-07 privind soluționarea reclamațiilor în afara instanței.

O reclamație este o exprimare a nemulțumirii primită verbal sau în scris, justificată sau nu, din partea sau în numele unui reclamant acceptabil, cu privire la furnizarea/ nefurnizarea de către profesionist a serviciului solicitate. O cerere de informații, clarificări sau servicii nu reprezintă o reclamație.

Depunerea reclamatiilor

Reclamatiile se depun de către consumator sau un reprezentant legal al acestuia prin următoarele modalitățiȘ

 • în scris, prin depunerea la sediul Dianexaccounting SRL, Ploiesti, str. Plugarilor nr. 2-4;
 • prin curier sau prin fax 0344807370
 • telefonic, apeland la numarul 0721321348
 • prin sistemul online de primire a petitiilor, la adresa: madalin@dianex.ro
Analiza si solutionarea petitiilor
Toate petitiile inregistrate sunt analizate si solutionate de catre administratorul firmei Dianexaccounting SRL, urm[rindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.
Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
 
Date generale
Prin petitie se intelege cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea Dianexaccounting SRL.
Prin petent se intelege orice persoană fizică, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanţi ai acestora, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare.
 
Pentru a fi considerata valida, petitia trebuie sa contina un minimum de informatii:  
a) Datele minimale de identificare şi de contact ale petentului; in cazul lipsei unor date minimale de contact, răspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile (de ex.: adresa expeditorului menționată pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail etc.);
b) Obiectul petiţiei (în descriere sintetică), inclusiv informaţiile minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi motivele petiţiei;
c) Data; in cazul lipsei datei, se va considera ca dată a petiţiei data inregistrată de sistemul prin care a fost transmisă (in cazul petitiilor transmise prin intermediul faxului al e-mail–lui ori prin sistemul on–line de primire a petiţiilor) sau, in celelelate cazuri, data inregistrării acesteia la Societate;
d) Semnătura persoanei fizice (mai puţin în cazul petiţiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petiţiilor);
 
Petitiile anonime sau cele in care nu figureaza datele de identificare si / sau de contact minimale  ale petentului nu se iau in considerare si se claseaza.
 
Toate petitiile valide primite prin orice mijloc dintre cele amintite mai sus, inclusiv cele primite direct la entitatile teritoriale, sunt inregistrate in Registrul Unic de Petitii, in format electronic, la care au acces toate persoanele implicate in procesul de analiza si solitionare a petitiilor. La înregistrare, sistemul va genera automat, fiecărei petiţii, un număr unic, care va însoţi petiţia respectivă şi care poate fi comunicat, la cerere, petentului.
 

Termenul limită de executare a obligaţiilor

Profesionistul își îndeplineste obligatiile în maxim 5 zile lucratoare din momentul primirii comenzii împreună cu toate informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiei contractuale.

Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală

Consumatorul are dreptul să notifice în scris profesionistului (comerciantului) că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Momentul încheierii contractului la distanta privind serviciile oferite de profesionist, îl constituie momentul primirii de către consumator a mesajului de confirmare, referitor la comanda sa. Contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, nu se pot denunta unilateral de consumator.