­

Registrul national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale

     Agentia Nationala de Administrare Fiscala a propus implementarea unui Registru national electronic de evidenta a tuturor caselor de marcat instalate pentru a permite identificarea fiecarui aparat de marcat electronic fiscal.  Registrul va permite accesul la fiecare AMEF cat si la istoricul sau.

     Propunerea ANAF privind introducerea Registrului national electronic de evidenta o sa contribuie in mare masura la scaderea birocratiei, a costurilor de administrare a comunicarii electronice a informatiilor, simplificarea procedurilor de instalare a caselor de marcat, cat si reducerea responsabilitatilor utilizatorilor finali in legatura cu inregistrarea AMEF.

     Implementarea Registrului national electronic de evidenta a tuturor caselor de marcat reduce posobilitatea  tuturor agentilor economici de a utiliza o casa de marcat nefiscalizata, diminueaza nedeclararea veniturilor, acest fapt participand la prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ajutand la scaderea numarului de controale la agentii economici  onesti.

     Avand in vedere prevederile art.3^1 alin.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28 din 25 martie 1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, in temeiul Art.11 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinul emis de presedintele ANAF este impartit in urm.sectiuni:

   Sectiunea 1  - Informatiile continute de Registrul national electronic de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale cuprinde:

Art.6   Numarul curent corespunzator fiecarui aparat de marcat electronic fiscal inregistrat

Art.9   Datele de identificare ale aparatului de marcat electronic fiscal:

 1. numarul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
 2. elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
 3. seria de fabricatie a aparatului de marcat electronic fiscal
 4. certficat digital initial/inlocuit

Art.10  Datele privind localizarea aparatului de marcat electronic fiscal:

 1. adresa completa a locului de instalare (judet, localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, ap)
 2. coordonate GPS ale locului de instalare

Art.11  Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal:

 1. activ (online, offline, interval de timp in care a functionat offline)
 2. inactiv (neutilizat, defect, intrerupere alimentare cu energie electrica, blocat ca urmare a depasirii perioadei maxime admise de functionare in modul de lucru offline fara transmiterea fisierelor cu date, intervalul de timp in care a fost inactiv)
 3. furat/disparut/dezmembrat pentru piese de schimb
 4. fiscalizat/nefiscalizat
 5. alte indicii despre starea de functionare

Art.14  Datele privind instalarea si interventiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal:

 1. modalitatea agreata pentru notificare defectiune: posta electronica, fax, altele
 2. C.I.F.-ul unitatii de service care efectueaza instalarea sau interventia asupra aparatului de marcat electronic fiscal
 3. numarul de identificare al tehnicianului de service
 4. tipul interventiei
 5. data si ora instalarii/efectuarii interventiei
 6. constatarea unei interventii neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal

Art.16 Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt urmatoarele: exista/nu exista.

Art.17 Datele privind momentul inregistrarii informatiilor in registru precum si al rectificarii sau actualizarii acestora: an, luna, zi, ora, minut.

Sectiunea 2   - Metodologia si procedura de inregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale in etapa pre- operationalizare a Registrului

Art.19  1. Organul fiscal competent emite “Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” la solicitarea scrisa a utilizatorilor.

2.Numarul unic de identificare astfel atribuit este comunicat utilizatorului si este inscris de catre tehnicianul de service in memoria fiscala a aparatului  de marcat electronic fiscal la instalarea acestuia.

Art.20 1. Unitatea de service acreditata inregistreaza informatii privind instalarea aparatului de marcat electronic fiscal prin completarea unui formular.

Art.22  1. Prin depunerea unei notificari, utilizatorul informeaza organul fiscal competent cu privire la aparitia uneia dintre urmatoarele situatii: 

 1. schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic
 2. furtul/disparitia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal.
 3. instrainarea aparatului
 4. inchiderea punctului de lucru
 5. lichidarea, dizolvarea, fuziunea societatii dupa caz
 6. incetarea activitatii

Sectiunea 3 – Metodologia si procedura de inregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale in etapa post-operationalizare a Registrului

Art.27    1. La prima punere in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal, unitatea de service acreditata, prin persoanele desemnate, furnizeaza in registru informatiile prevazute la Art.10, apoi personalul autorizat parcurge urmatoarele etape:

 1. inserierea numarului unic de identificare in memoria fiscala a aparatului
 2. emiterea si printarea unui “bon fiscal de test” ce are rolul de a verifica faptul ca aparatul functioneaza
 3. inscrierea in registru a informatiilor prevazute la Art.11

      2.Prin exceptie, procedura prevazuta la alin.1 se efectueaza la sediul unitatii de service acreditata, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate in puncte de lucru care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet sau la solicitarea utilizatorului printr-o declaratie.

     3.Declaratia pe proprie raspundere intocmita de catre administratorul sau reprezentantul legal al utilizatorului, impreuna cu copia actului de identitate a declarantului, si dupa caz, a imputernicirii notariale, se arhiveaza la unitatea de service acreditata, care efectueaza punerea in functiune si este prezentata la cerere, organului fiscal competent.

 

Sursa: librariaindaco.ro; MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Scris de : Dianex


You don`t have permission to comment here!
­